8 juni 2018

Het Productiehuis

Productiehuis: Een leerwerkgemeenschap in Bedrijf

Het Productiehuis is een leerwerkgemeenschap voor én door mensen in langdurige werkloosheid, met een kleine beurs en niet zelden met schulden. Deze gemeenschap biedt mensen in kwetsbare financiële positie steun om in een beschutte omgeving regie te krijgen over hun financiële situatie, maatschappelijke participatie en eigen ontwikkeling.

Het productiehuis is geen fysieke plek maar een metafoor voor de methodiek die wij hanteren: mensen kunnen zich stap voor stap en in hun eigen tempo ontwikkelen ongeacht hun uitgangspositie.  De productiehuismethodiek nestelt zich op plekken waar mensen vaak komen, zoals een huis van de wijk of een buurtkamer.

ervaringsdeskundigen

Cruciaal is de rol van trekkers die zich met hun eigen initiatieven actief hun kwetsbare positie ontworstelen. Deze bewonersinitiatieven - variërend van een sociaal spreekuur en een naaiatelier tot organisatie van evenementen en koken voor de buurt -  zijn de basis van het Productiehuis. De trekkers nemen mensen in vergelijkbare positie mee in hun projecten en kunnen goed aansluiting vinden.

productiehuis Wikistad

Platform Productiehuis

Een kerngroep van trekkers vormt samen met de aanjagers van Wikistad het Platform Productiehuis.
Hier evalueren we de  methodiek en  zorgen we voor verdere ontwikkeling.
Ook de monitoring komt wordt hier ter hand genomen.

 

Consortium

Wikistad heeft in 2017 het initiatief genomen voor een samenwerkingsovereenkomst het het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam en welzijnsorganisatie Combiwel/ABC-alliantie. Het doel is in een periode van twee jaar samen de deelnemers het Productiehuis de ontwikkelingsmethodiek neer te zetten.

De informele setting, de formele hulpverlening en welzijnswerk willen we op elkaar aan laten sluiten. Onderling vindt verwijzing plaats.
Deze werkwijze gaat handvatten bieden voor een breed toepasbare methodiek met bijbehorende opleidingsmodulen voor de professionals, zowel de ervaringsdeskundige als de faciliterende.

3 Pilots

In drie Pilots in Amsterdam West, Noord en Zuid wordt de methodiek getest en verder ontwikkeld.  De leerwerkgemeenschappen worden ondersteund door lokale organisaties en vrijwilligers, zowel bij de vormging van de leerwerkgemeenschap als bij de ontwikkeling van individuele talenten en bij (financiële) problematiek.  De manier waarop dit gebeurt en de intensiteit varieert per pilot, afhankelijk van de couleur locale.

In Amsterdam West, waar het Productiehuis al meer dan een jaar functioneert, bereikt een tiental trekkers samen met circa 50 anderen (‘meedoeners’) in totaal 300 mensen die ook in kunnen stromen en door kunnen groeien. De door trekkers geïnitieerde activiteiten kunnen variëren van koken, naaien, cultuur en aanbod van sociale ondersteuning.  Op andere plekken verwachten we vergelijkbare initiatieven en algemeen werkende bestanddelen in combinatie met een “couleur locale”, die toch telkens weer voor een eigen karakter zorgt.