‘Een andere overheid: ik vraag jullie die uitdaging aan te nemen.’

Dat is de boodschap  van de Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst aan het einde van een inspirerende middag. Die organiseerde Wikistad met en voor de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, stadsdeel Nieuw West en bureau Onderzoek en Statistiek. We waren te gast bij Zina en Broedplaats de Vlugt in stadsdeel Nieuw West. Hier liggen  ‘maatschappelijke opgaven’ voor Lees meer over‘Een andere overheid: ik vraag jullie die uitdaging aan te nemen.’[…]

Voedselbankklanten in beweging: Liesbeth vertelt

Op 10 november wordt in het Noorderpark een sponsorloop georganiseerd door Noorderpark in Beweging. Dit is een groep mensen bestaande uit klanten van de Voedselbank en de maatschappelijke hulporganisatie Doras. Deze klanten zijn mensen die ‘achter de geraniums’ dreigen weg te kwijnen. De inspirator is Els Annegarn, zelf naast maatschappelijk werkster duurloopster. Zij heeft een Lees meer overVoedselbankklanten in beweging: Liesbeth vertelt[…]

Voor uitsluiting is er geen vangnet

 In de discussie over de participatiesamenleving nemen kwetsbare burgers en wijken een bijzondere positie in. Mondigheid en vaardigheid ontbreken en dan moet het vangnet van de verzorgingsstaat intact blijven, aldus minister Plasterk. Zo kunnen mensen een fatsoenlijk leven zonder armoede leiden. Maar in plaats daarvan zou de inzet moeten zijn: emancipatie, meedoen en persoonlijke solidariteit. Lees meer overVoor uitsluiting is er geen vangnet[…]

Bewoners Landlust Amsterdam West: ‘Géén respect voor discriminatie’.

‘Ik was het zat om bespuwd en uitgescholden te worden. Aangifte bij de politie is dan niet het enige antwoord. Door actie met buurtbewoners tegen discriminatie doorbreek je dat je er alleen voor staat.’ Aldus Arnoud van Rooij, eigenaar van restaurant Van de Buurt, terwijl ik geniet van zijn maaltijd. Zijn homoseksuele geaardheid was aanleiding Lees meer overBewoners Landlust Amsterdam West: ‘Géén respect voor discriminatie’.[…]

Eigen Kracht …niet alleen in jeugdzorg!

De Eigen Kracht visie en het daarmee verbonden recht op het maken van je eigen plan op terreinen als zorg, welzijn, werk, schuldhulpverlening, onderwijs, veiligheid en wonen lijken  beter mogelijk te zijn dan in eerste instantie wordt gedacht. Dat is de hoofdconclusie van een door Wikistad georganiseerde bijeenkomst op donderdag 24 januari in de Buurtzaak Lees meer overEigen Kracht …niet alleen in jeugdzorg![…]