10 november 2021

BuurtBaan

Investeer in sleutelfiguren in kwetsbare buurten!

De grote veerkracht onder de Amsterdamse bevolking richt zich op steun aan de financiële ‘onderkant’. Het zijn vaak bewoners die zelf in een financieel kwetsbare positie verkeren, maar niet bij de pakken neerzitten. Voor hen was de saamhorigheid die we zien en prijzen er al vóór Corona en zij zullen er ook daarna mee doorgaan. Onorthodoxe maatregelen zijn nu nodig: wat ons betreft hoort daarbij het investeren in de sleutelfiguren van deze groepen zelf! Daarbij horen opleiding en verdienmogelijkheden in de buurt.

Van sleutelfiguur naar baan

In Amsterdam West is vanaf 2017 goede ervaring opgedaan met de BuurtBaan.
Sleutelfiguren onder de bewoners weten andere bewoners in armoede en eenzaamheid te bereiken, te steunen en te activeren. Dat is een baan waard! Deze baan mondde voor de bewoners uit in een reguliere baan. Ook buiten West zijn er sleutelfiguren met recht op erkenning en perspectief. Zo is de BuurtBaan al in plannen voor Holendrecht in Zuidoost opgenomen.
Gemeenteraadfracties van Groen Links hebben een initiatiefvoorstel gemaakt om daar breder in de stad ervaring mee op te doen. Zo kan de BuurtBaan een stevige plek veroveren in Amsterdam.
Buurtbaan verspreiden over Amsterdam heeft geresulteerd in een subsidieregeling Buurtbaan.

de BuurtBaner

De BuurtBaan is er voor maximaal 2 jaar en is steeds gekoppeld aan een leertraject en begeleiding. De BuurtBaner levert een bijdrage aan een sociale buurt, ontwikkelt zich en stroomt door naar reguliere, betaalde arbeid in sectoren waarvoor de BuurtBaner nuttige kwalificaties heeft ontwikkeld. De BuurtBaner is een netwerker en bruggenbouwer. Iemand met diverse talenten die tot nu toe echter niet tot betaald werk hebben geleid. Zij of hij toont initiatief en kan goed samenwerken. Zij of hij wordt op straat door mensen aangesproken en kan zo de ogen en oren van de buurt zijn. Die kwaliteiten past zij of hij al toe in bewonersinitiatieven. Denk aan activiteiten als sociale spreekuren, opvoedingsactiviteiten, computer- en taalles, kook- en ontmoetingsactiviteiten, waarmee broodnodige steun wordt gegeven op veel levensgebieden. Het bereiken, steunen en activeren van andere bewoners met een smalle beurs (waarmee de kwetsbare positie samenhangt) is dé cruciale succesfactor van de BuurtBaner.
Erken deze actieve bewoners. Niet van buitenaf nieuwe projecten bedenken, maar bestaande initiatieven en hun organisatoren bundelen en versterken. Daar hoort ook verdienen en ontwikkelen bij, gekoppeld aan de buurt. Er zijn naast de BuurtBaan ook andere verdienopties passend bij de persoon of de vragen in de buurt. Denk aan vrijwilligersvergoedingen en betaling voor klussen in combinatie met opleidingsmogelijkheden.

De volgende doelen komen nu dichterbij

  • Optimaal benutten van energie en motivatie van de bewoners en de netwerken. Door de ondersteuning en erkenning van de sleutelfiguren en hun initiatieven wordt de buurt sterker en kan zelf meer bewonerszorg op zich nemen.
  • Openen van de arbeidsmarkt voor minder kansrijken. Geactiveerd door de BuurtBaner en buurtnetwerk komen bewoners weer in beweging en krijgen zij perspectief op werk. De bewoner met een voorbeeldfunctie krijgt een echte baan. We zien dat de BuurtBaan voor andere een symbool wordt: ondernemend gedrag in de buurt wordt serieus genomen. Er is perspectief voor groei die aansluit bij die energie!
  • De BuurtBaners en andere sleutelfiguren gaan de strijd aan met de opdoemende armoede. Gezamenlijk met gemeente en maatschappelijke organisaties weten zij kwetsbare bewoners beter te bereiken, te steunen, te activeren en weerbaar te maken.
  • Tot slot draagt de BuurtBaan via het doorstromen naar regulier werk ook bij aan de diversiteit van het personeelsbestand van gemeente en maatschappelijke organisaties.
    Door sleutelfiguren te steunen draag je bij aan veerkrachtige buurten en groepen. Zo ben je een overheid die de positieve krachten in kwetsbare Amsterdamse buurten een duw in de rug geeft bij tegenwind.

Meer informatie bij
Phlip Korthals Altes | 06 - 53 45 73 18 | phlip.metafoor@gmail.com
Piet van Diepen | 06 - 11 00 47 04 | pietvandiepen@planet.nl

 

FILMMANIFEST SLEUTELPERSONEN WERKEN
‘wij brengen met liefde nieuw talent tot bloei en ontsluiten sociaal kapitaal’

Lees hier meer over de film, die in première gaat op 16 nov. 2021 en bekijk hieronder de trailer .