Eigen Kracht …niet alleen in jeugdzorg!

De Eigen Kracht visie en het daarmee verbonden recht op het maken van je eigen plan op terreinen als zorg, welzijn, werk, schuldhulpverlening, onderwijs, veiligheid en wonen lijken  beter mogelijk te zijn dan in eerste instantie wordt gedacht. Dat is de hoofdconclusie van een door Wikistad georganiseerde bijeenkomst op donderdag 24 januari in de Buurtzaak in Slotervaart Noord.

Voordelen

ASRI-actieven-150x150“Een van de eerste dingen die gebeurt als je het recht op het maken van je eigen plan als vertrekpunt neemt dat politici en professionals altijd eerst wijzen op de risico’s; maar het omgekeerde blijkt in de praktijk vaak waar: namelijk dat er nieuwe energie bij mensen wordt aangeboord” aldus Rob van Pagée en Hedda van Lieshout.

“In Nieuw Zeeland heeft men het aangedurfd om op het terrein van de jeugdzorg mensen het recht te geven eerst een eigen plan te maken. Dit als reactie op zeer matige resultaten in de jeugdzorg. Daarmee besloot de regering de boel geheel op zijn kop te zetten(…). Klanten hoefden zich niet meer te voegen naar het plan van de professional, maar omgekeerd.” Het effect was overdonderend. De resultaten bleken veel beter.

Optimisme en valkuilen

Kun je het op zijn kop zetten ook op andere terreinen?

Een gemengde groep van zo’n 15 mensen, waaronder een aantal stadsdeelpolitici en mensen die in de dagelijkse praktijk met Eigen Kracht bezig zijn, stoeiden met die vraag. Het optimisme overheerst: “de Samen doen teams in de stadsdelen vormen een praktijk van een nabije overheid, er zijn veel Eigen Kracht conferenties en er is al veel ervaring met Welzijn Nieuwe Stijl” aldus Edward Vos (stadsdeelraadslid PvdA Nieuw West).

Maar er worden ook valkuilen gezien.

De belangrijkste is dat de Eigen Kracht visie tot een methode wordt gemaakt en aldus eenvoudig wordt opgenomen in het aanbodgericht denken. Eigen Kracht als methodiek, product of instrument waarmee de professional de touwtjes in handen houdt.

Een andere belangrijke is waar Tineke Koopman op wijst, is dat er activiteiten zijn, waarin veel Eigen Kracht zit, zoals het Diepwatercollectief – een organisatie van en voor kunstenaars met psychische problemen – die er altijd voor moeten waken dat ze het beetje geld dat ze krijgen niet kwijt raken.

Als belangrijk voordeel van het recht op het maken van een eigen plan wordt gezien dat het de druk afhaalt van professionals en politici altijd maar te moeten leveren, terwijl niet scherp is, wat dan geleverd moet worden. Voor het onderwijs zou dat wel eens een zegen kunnen zijn.

En het grootste voordeel is dat er nieuwe energie bij mensen wordt aangeboord.

Daarvoor is het dan wel een voorwaarde dat zowel burgers als overheid zich het Eigen Kracht denken en de houding die daarbij hoort eigen hebben gemaakt. En daarbij hoort dat de overheid een toetsende rol houdt. Zij moet blijven waken voor de rechten van de burger.

Er kan meer…!

Maar er kan dus meer, dan in eerste instantie wordt gedacht. En vooral de aanwezige politici realiseerden zich dat. Wellicht een opmaat voor de verkiezingen in 2014…?

Dit bericht is geplaatst in 2013 . Bookmark de link .