13 november 2017

Visie

missie

Het meest kenmerkende van Wikistad is werken vanuit en met de mensen zelf. In ons oprichtingsmanifest van 2010 (zie bijlage) is het als volgt verwoord:
“Het moet anders. Het kan anders. De aanpak op het terrein van veiligheid, opvoeding, onderwijs, armoede, werkgelegenheid kan in Amsterdam vele malen effectiever als niet langer het oplossende vermogen van instituties maar de eigen kracht van burgers centraal komt te staan.”

mensen in een kwetsbare positie

Hoewel deze stelling nog niet aan actualiteit heeft ingeboet is er sinds 2010 wel een en ander veranderd. Vanuit onze ervaring in het werken met mensen in een - soms tijdelijke maar vaak langdurige - kwetsbare positie willen wij enkele kanttekeningen en nadere invullingen maken.
1. Vertrouwen op de eigen kracht van mensen betekent niet hen het zelf maar uit laten zoeken en verder aan hun lot over laten. Het gaat namelijk niet vanzelf. Voor Wikistad betekent het mét de mensen hun talenten en motivatie onderzoeken en waar nodig zorgen voor ‘stut en steun’. De mensen doen het zo veel mogelijk zelf en met elkaar en zij houden zelf de regie.
2. Vertrouwen op eigen kracht en kunde van mensen betekent wél dat wij soms meegaan op een pad dat wij in eerste instantie niet zelf gekozen zouden hebben. Wij benoemen de voor- en nadelen, sturen soms een beetje bij, maar de persoon zelf staat aan het roer, en weet vaak heel goed en soms beter dan wij als professionals wat het beste is.
3. De samenwerking met ervaringsdeskundigen is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wij hebben elkaar nodig. Wij maken gebruik van hun ‘horizontale netwerk’ om mensen beter te bereiken en zij benutten ons ‘verticale netwerk’ om zelf ook verder te komen.
Die samenwerking vraagt van beide kanten openheid over eigen sterke kanten en zwakke kanten en die van de ander én respect voor elkaars talenten en kwaliteiten. En vertrouwen dat je ook echt kan delegeren.
Het is voor de professional een continu laveren tussen afstand en nabijheid; voldoende afstand om je werk te kunnen overzien en je positie te bepalen en voldoende nabijheid om het vertrouwen te kunnen waarmaken.
basisprincipes coaching.

lessons learned

Wij coachen actieve ondernemende bewoners die in een kwetsbare positie zitten. Daarvoor houden wij vast aan een aantal vaste basisprincipes. Deze zijn beschreven in de notitie “Lessons Learned”” (Wikistad, oktober 2016).