26 april 2017

Wikistad

Samenredzaam zijn met Wikistad

Wikistad werkt vanuit en met de mensen zelf. Niet de systeemwereld maar de leefwereld is ons uitgangspunt. Onze naam verwijst naar Wikipedia, de encyclopedie die voor iedereen beschikbaar is en waaraan iedereen kan meewerken. Zo stellen wij ons de stad voor; van en voor iedereen, met een actieve bijdrage van velen.

Onze roots liggen in het oprichtingsmanifest van 2010, waarin ook de missie is verwoord:

“Het moet anders. Het kan anders. De aanpak op het terrein van veiligheid, opvoeding, onderwijs, armoede, werkgelegenheid kan in Amsterdam vele malen effectiever als niet langer het oplossende vermogen van instituties maar de eigen kracht van burgers centraal komt te staan.”

 

Wikistad is een aanjager van transitie in  het sociaal domein waarbij de burgers zelf een centrale rol spelen. Het is een kleine activistische organisatie van samenwerkende zzp-ers die werken in opdracht van het bestuur van de stichting. Wikistad maakt deel uit van een brede maatschappelijke beweging die dogma’s wil doorbreken en bij wil dragen aan vernieuwing van de samenleving en de vormgeving van modern burgerschap.

Wij ontwikkelen samen met burgers alternatieven voor een institutionele aanpak die niet (meer) voldoende werkt. Deel van dit ontwikkelingspad is de inbedding van deze initiatieven in de bestaande praktijk, waarbij de burgers zelf aan het roer blijven. Dit kan op verschillende manieren en is afhankelijk van de lokale situatie.

Wikistad ontwikkelt en experimenteert. Het streven is dat de ontwikkelde aanpak mainstream wordt. Zodra dit het geval is – bij voorbeeld door aansluiting bij gevestigde instellingen of doordat het project stevig genoeg is voor een zelfstandig voortbestaan – trekt Wikistad zich terug.

Eetmobiel en Mahmoud
masterclass preoductiehuis
tekenen convenant