1 juni 2018

Mentor-coach-traject

Mentor-coach  traject   als product van het productiehuis
Wat zijn belangrijke aspecten van deze werkwijze als onderdeel van de aanpak en de methodiek van het Productiehuis.

Uitgangspunten

 • Ervaringskennis inzetten om te coachen
 • Mentor-coachtraject periode van 1 jaar
 • Respect hebben voor de wensen van de coachee.
  Mentor-coach en coachee zijn gelijkwaardig en je leert van elkaar.
 • Mentor-coach is erop gericht zichzelf uit te monteren
 • Geheimhoudingsplicht voor het bouwen van een veilige omgeving

Start

 • Intakegesprek is ook een onderzoek of er sprake is van een klik, want dat is nodig om echt te kunnen leren en groeien
 • Bij intake vragenlijst uit de monitoring gebruiken om ook meer zicht te krijgen op de drijfveren van de persoon
 • Mentor-coach en coachee maken samen een stappenplan met onderzoekspunten voor de coachee

Verloop van de coaching

 • Mentor-coach moet soms ook sturend durven en kunnen zijn
 • Rekening houden met de prive situatie van de coachee
 • Kennis over prive situatie opdoen a.h.v. vragen over de drie belangrijkste belemmeringen die de coachee ervaart
 • Regie en verantwoordelijkheid blijft bij de coachee
 • Na iedere driemaandelijkse evaluatie een nieuw meetmoment met 10 nieuwe vragen

 

Afronding en nazorg

 • Eindgesprek coach en coachee, waarin zij afspraken over het contact en de plannen
 • Nazorg opzetten met duidelijke afspraken
 • Productiehuis organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle mensen die betrokken zijn en waren bij het Productiehuis in het afgelopen jaar. Ze kiezen een thema en er wordt voor eten gezorgd.

 

Tien vragen POP Plan (Persoonlijk ontwikkelplan)

 1. Wat is je droom of passie?
 2. Wat wil je bereiken?
 3. Waar sta je nu?
 4. Wat zijn je sterke eigenschappen?
 5. Wat zijn je valkuilen/belemmeringen?
 6. Wat kan je zelf doen om een start te maken?
 7. Aan wie kan je ondersteuning vragen?
 8. Waar kan je ondersteuning bij gebruiken?
 9. Hoeveel tijd kan je aan je plan besteden?
 10. Wat zijn je korte termijn doelen?