26 april 2017

Kijk op de Kassa

“Vanuit het niets iets opzetten, hoe doe ik dat?”
Als je start ben je met heel veel dingen tegelijk bezig, vooral met je eigen product.
Je hebt niet altijd voldoende aandacht voor de financiële kant van de zaak.”

Deze uitspraken van trekkers van Productiehuis West waren voor  Wikistad de aanleiding om, samen met hen “Kijk op de Kassa” te ontwikkelen. Kijk op de Kassa verzorgt  financieel-administratieve dienstverlening aan deelnemers van de Productiehuizen die willen ondernemen naar vermogen.  Ondernemen naar vermogen houdt in dat mensen hun eigen project runnen, zowel inhoudelijk als financieel-administratief.  Dat betekent niet dat zij voldoende verdienen om de eigen kosten van levensonderhoud te dekken. Dat is veelal niet haalbaar. Het gaat om ondernemend handelen, parttime ondernemer zijn of een paar uur per week.  Ondernemend Participeren is de term die daarvoor in Amsterdam wordt gebruikt.

Kijk op de Kassa helpt niet alleen bij het opzetten van en voeren van een boekhouding & administratie maar ook bij het vinden van financiering.  Dit kan subsidie zijn of fonsenwerving, maar er wordt ook meegedacht over marketing.

Ervaringsdeskundigen & ondernemend handelen
Ervaringsdeskundigen in het leven van een (sub)minimaal inkomen zijn aan boord.  Zij begrijpen uit eigen ervaring  vanuit welke positie de mensen aan de slag gaan.

Hoe zelfstandig het ondernemend handelen van de ‘startende ondernemer’ wordt hangt af van zijn of haar motivatie en capaciteiten, de levensvatbaarheid van het plan en de ondersteuning door “Kijk op de Kassa”. De trap naar zelfstandig ondernemen kent vele treden. Stap voor stap leren de mensen bij, tot zij aan hun plafond zitten.

Het gaat in elk geval om:

  • realistisch begroten van de kosten
  • fondsen werving / subsidie aanvragen
  • overzicht houden op de inkomsten en uitgaven, administratie bijhouden
    verantwoording afleggen (kunnen aantonen waar het geld gebleven is)

Naast de persoonlijke financieel-administratieve dienstverlening richt Kijk op de Kassa zich ook op:

  • Trainen: boekhouding en administratie, financieel beheer, fondsenwerving
  • Faciliteren van fondsenwerving; de aanvrager van subsidie en/of giften van fondsen moet meestal een rechtspersoon zijn. De stichting Wikistad zal optreden als ‘vehikel’ en draagt daarmee de eindverantwoordelijkheid.
  • Ontwikkelen: samen met de ondernemende bewoners worden de verdienmogelijkheden onderzocht, ook wanneer zij (gedeeltelijk) van een uitkering leven.