26 april 2017

Producten

“Mensen die vanuit niets iets op willen zetten; hoe doe ik dat?’. 
Als je start ben je met heel veel dingen tegelijk bezig, vooral met je eigen product.
Je hebt niet altijd voldoende inzicht in en aandacht voor de financiële kant van de zaak.”

Samen met één van de trekkers van Productiehuis West ontwikkelt Wikistad “Kijk op de Kassa”;
“Kijk op de Kassa” wordt een financieel-administratieve dienstverlening aan deelnemers van de Productiehuizen die willen ondernemen naar vermogen.

Deelnemers aan het Productiehuis geven aan moeite met het opzetten van en voeren van een boekhouding & administratie.
Ook vinden zij het moeilijk om financiering te organiseren.
Wikistad ondersteunt hen hierin en denkt mee over marketing en het vinden van financiering voor hun project.

Ervaringsdeskundigen & ondernemend handelen

Ook zijn ervaringsdeskundigen aan boord.  Zij begrijpen uit eigen ervaring  in welke positie bewoners zitten, die willen starten met ondernemen naar vermogen.
Met ondernemen naar vermogen verstaan wij niet zozeer een bedrijf waarmee voldoende wordt verdiend om de eigen kosten van levensonderhoud te dekken. Dat is veelal niet haalbaar. Het gaat om ondernemend handelen, parttime ondernemer zijn of een paar uur per week.
Deze kleine ondernemers willen zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn, ook voor de financiën.

Hoe zelfstandig het ondernemend handelen van een startende ondernemer kan worden hangt af van zijn of haar capaciteiten, de ondersteuning op mat van “Kijk op de Kassa” en de levensvatbaarheid van het plan. De trap naar ondernemen kent vele treden.
In elk geval gaat het om:

Overzicht op de inkomsten en uitgaven van het eigen project

 • • administratie bijhouden
  • eenvoudige boekhouding bijhouden (met of zonder ondersteuning van “Kijk op de Kassa”)
  • begroten van de kosten
  • fondsen werving / subsidie aanvragen
  • marketing
  • verantwoording afleggen (kunnen aantonen waar het geld gebleven is)
  • toewerken naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid

Het werk van “Kijk op de Kassa” bestaat uit:

 • • Trainen: boekhouding en administratie, financieel beheer, fondsenwerving
  • Faciliteren: aanvrager van subsidie en/of giften van fondsen moet meestal een rechtspersoon zijn. De stichting Wikistad zal optreden als ‘vehikel’ en draagt daarmee de eindverantwoordelijkheid.
  • Ontwikkelen: samen met de ondernemende bewoners worden de verdienmogelijkheden onderzocht, ook wanneer zij (gedeeltelijk) van een uitkering leven.