‘Een andere overheid: ik vraag jullie die uitdaging aan te nemen.’

Dat is de boodschap  van de Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst aan het einde van een inspirerende middag. Die organiseerde Wikistad met en voor de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, stadsdeel Nieuw West en bureau Onderzoek en Statistiek. We waren te gast bij Zina en Broedplaats de Vlugt in stadsdeel Nieuw West. Hier liggen  ‘maatschappelijke opgaven’ voor het oprapen.

 Ruimte nodig om aan te sluiten bij burgerkracht

Op 26 september kwamen zo’n 40 afdelingshoofden, programmamanagers, beleidsadviseurs en directieleden van de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning en zo’n tien strategische projectleiders, beleidsadviseurs en afdelingshoofden van het stadsdeel Nieuw West bij elkaar in Broedplaats de Vlugt in Slotermeer in Amsterdam.  Om meteen met de conclusie te beginnen: er zijn voor een grote gemeentelijke dienst (500 werknemers) in samenwerking met een groot stadsdeel goede mogelijkheden om te werken vanuit de Eigen Kracht en Burgerkracht van bewoners. Daarvoor hebben professionals ruimte nodig om aan te sluiten bij de krachten van onderop. Veel van de aanwezigen die daar aan willen werken, hebben de dag als een steun in de rug ervaren om op de ingeslagen weg door te gaan.

 Het gaat om relaties, relaties, relaties

Het Zina Platform in Slotermeer bereidde de maaltijd voorafgaand aan de middag. De vrouwen van Zina, Myriam Sahraoui (mede oprichter)  en Titus Muizelaar (creatief regisseur) presenteerden op een zeer persoonlijke manier de menselijke schatten van de wijk, waar verder op gebouwd kan worden. Het belang van persoonlijk contact en intimiteit werd naar voren gebracht. Het gaat om het vermogen om relaties te leggen. Alleen dan kan je verder bouwen. Daarmee was de toon voor de middag gezet.

 Eigen Kracht in Beeld

Merel Groeneveld van Onderzoek & Statistiek  gaf inzicht in de betekenis van cijfers als het gaat om het werken op Eigen Kracht van mensen in een buurt. Duidelijk is dat sommige cijfers kunnen helpen om een beeld te vormen van aangrijpingspunten voor Eigen Kracht. Maar daarvoor is het nodig om zicht te hebben op de aanwezige netwerken en hun kracht. Atika Bouz schetste namens het stadsdeel Nieuw West een kwalitatief beeld van wat er nu ligt aan netwerken van burgers in Slotermeer. Haar verhaal was een oproep om dat als te versterken en te verbinden basis te nemen.

 Niet het product maar het proces

Daarna werd uiteengegaan in drie werkgroepen waarin centraal stond de vraag hoe te bouwen op de Eigen Kracht die aanwezig is in de wijk, uitgaande van de rollen van een gemeentelijke dienst en een stadsdeel. In alle drie de werkgroepen bleek duidelijk dat er veel mogelijkheden liggen, die in de komende jaren in de buurt kunnen worden benut. Het was een eerste begin op de terreinen ouderparticipatie, jeugdzorg en sport waar de casussen betrekking op hadden. Niet de eigen productie maar het proces van aanspreken. versterken en verbinden van aanwezige vermogens van burgers staat daarin centraal

 Aansluiting en inspiratie vinden bij het dagelijkse leven

Plenair sloten af Pieter Hilhorst, wethouder financiën, onderwijs en jeugd en Jesse Bos, lid van het DB van het stadsdeel Nieuw West. Jesse Bos is al jaren een groot pleitbezorgster van het bouwen op Eigen Kracht van mensen in de wijk. In haar bijdrage liet zij zien aan de hand van diverse voorbeelden hoe zij haar inspiratie uit de wijk haalt. Ontroerend was de groep winkeliers dat een fondsje realiseerde voor een moeder in schulden. Zij kon zelfs geen wc-papier kopen door de gokverslaving van vader. Daarvoor in ruil verrichtte zij dan wat klusjes.

Pieter Hilhorst benadrukte een aanpak dichtbij het dagelijkse leven en op te bouwten in relatie met burgers zelf. Dat kan meer opleveren dan menig campagne die mensen niet raakt. De andere overheid die Pieter voor ogen heeft kan dus ook goedkoper.

Reactie:

Dag,

Vandaag was ik aanwezig bij het symposium Participatie-economie in de Meervaart. Onder andere gehoord van Wiki-stad. Ik ben onder de indruk van de visie en de concrete praktijk in Amsterdam. Ook in Den Bosch zoeken we het goud in buurten en proberen dat te laten blinken. Dat is vallen en opstaan met hijgende instituties in onze nek. Dank voor de inspirerende dag.

Met vriendelijke groet,

Hugo ter Steege
Projectleider sociale wijkteams

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
CWS/Welzijn
(083) 615 9029

Dit bericht is geplaatst in 2013 . Bookmark de link .