Bewoners Landlust Amsterdam West: ‘Géén respect voor discriminatie’.

‘Ik was het zat om bespuwd en uitgescholden te worden. Aangifte bij de politie is dan niet het enige antwoord. Door actie met buurtbewoners tegen discriminatie doorbreek je dat je er alleen voor staat.’ Aldus Arnoud van Rooij, eigenaar van restaurant Van de Buurt, terwijl ik geniet van zijn maaltijd. Zijn homoseksuele geaardheid was aanleiding voor een groep buurtjongens om  hem en zijn zaak als mikpunt van hun treiterijen te kiezen. De bewonersgroep uit Landlust die hij heeft verzameld neemt het op tegen alle soorten van discriminatie. Dat betreft heel Amsterdam, maar het eerste doel is de buurt.

Je nek uitsteken

Onder de kop “Homostel laat zich niet wegpesten. ‘Dit is vrij West.’” Brengt Arnoud half februari de zijn problemen met een aantal buurtjongeren in een interview in het Parool onder de aandacht. Duidelijk is dat hij het er niet bij wil laten zitten. Eerder is hij al met zijn man verhuisd naar de wijk Westerpark, maar hij weigert zijn zaak op te geven. Hij ziet zich genoodzaakt maatschappelijke steun te mobiliseren. Een moedige stap, waarmee hij zijn nekt uitsteekt. Die steun moet je wel krijgen als je eenmaal je kop boven het maaiveld hebt uitgestoken. Als die steun wegvalt, sta je er alleen voor. Gelukkig: nog dezelfde dag twittert Arnoud dat hij samen met een groep vrienden een tegenactie organiseert. En in de dagen daarna regent het steunbetuigingen.

De actie heeft als leuze ‘Géén Respect voor discriminatie’. De initiatiefnemers verwijzen naar artikel 1 van de Grondwet (verbod op wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras geslacht of op welke grond dan ook). Arnoud onderstreept het om alle soorten van discriminatie gaat. ‘Jongeren met een Marokkaanse achtergrond wordt vaak om een ID gevraagd. Mij wordt nooit om een ID gevraagd. Alleen vanwege hun uiterlijke kenmerken. Dat kan dus niet.’

2_LOGO_GRVD_476x142px_300DPI

Het dagelijkse leven in de buurt

De actie is bedoeld  ‘op microniveau van de buurt’. Arnoud en zijn bewonersgroep willen de vrijheid in de publieke ruimte bevechten door met buurtbewoners in gesprek te gaan. Zo kun je begrip voor elkaar krijgen en steun werven als je in problemen bent. Het gaat om jong en oud en om alle Amsterdammers, met of zonder kleurtje. Het poster- en stickermateriaal, dat al snel gedrukt is, moet in de wijk Landlust verspreid worden. Dat heeft absolute prioriteit.  Een grote, stedelijke actie ergens op de Dam heeft geen zin als daar alleen bekende mensen aanwezig zijn. Het gaat voorbij aan het dagelijkse leven in de buurt. Een actie van dergelijke omvang kan nog wel komen, maar moet geworteld zijn in de buurten. Arnoud: ‘Als je daar bewoners verbindt, kun  je ook veel meer samen optreden wanneer iemand te maken krijgt met bewonersoverlast.’

Het is overigens niet zo dat de bewonersgroep er alleen voor staat. Er is goede samenwerking met de politie, het stadsdeel en de bewonersorganisatie. Burgemeester Van der Laan geeft zelf op 1 maart de officiële aftrap van de actie in restaurant Van de Buurt. Daar worden vooral buurtbewoners voor uitgenodigd.

Actie in jouw buurt?

In de tussentijd hoeven mensen in andere buurten in Amsterdam, en waarom ook niet daarbuiten, natuurlijk niet stil te zitten. Onderneem ook actie in de buurt als er een sfeer van intimidatie en discriminatie heerst waardoor een zwijgende meerderheid zich geremd en onvrij voelt. Je kunt je laten inspireren door de bewonersgroep Landlust. De actie is te volgen via de website van Géén Rescpect voor Discriminatie, via facebook  en via twitter .

Laat de ander niet staan, laat elkaar niet staan, want uiteindelijk laat je jezelf staan. Arnoud in het Parool: ‘Ik dacht: dit mag niet gebeuren, niet in de wijk waar ik leef. Het tast mijn waardigheid aan, het kwetst me als mens.’

Dit bericht is geplaatst in 2013 . Bookmark de link .