“The stuff that dreams are made on…”

Op woensdag 10 januari was Jerry Stein, de grondlegger van het programma Learning Dreams te gast in Amsterdam. Hij bezocht het Einstein Community centrum in het Staalmanpark, lunchte en wisselde van gedachten in de Coloured Kitchen met mensen uit het onderwijsveld en ging in gesprek met ouders van Parents United in Amsterdam Zuid-Oost. Stein werd op zijn tocht in Amsterdam vergezeld door Maurice Specht, publicist en in Rotterdam bekend van Specht in de Stad; Tessy Britton, betrokken bij de produktie en uitgave van Handmade en The Community Lovers Guides, Laura … en ondergetekende.

Jerry Stein

Jerry Stein is sinds meer dan 15 jaar de directeur van het programma Learning Dreams dat hij ontwikkeld heeft in de staat Minnesota, daarnaast is hij senior Fellow aan the University of Minnesota. Het bijzondere aan het programma en de inzichten van Stein is dat hij het leren door kinderen plaats in de context van het gezin, de persoonlijke netwerken rond het gezin en de (lokale) gemeenschap. En leren zo zegt hij heeft alles te maken met het realiseren van dromen. Dromen van ouders in dit geval. Als ouders actief bezig zijn met het realiseren van hun eigen dromen, dan is er een grote kans dat zij ook betrokken zijn bij het leren van hun kinderen. Daarmee wijkt hij af van het traditionele beeld van leren dat de meeste mensen hebben en dat is dat je dat vooral doet op school. Stein trekt dat veel ruimer.

En daarmee krijg je ook veel meer mogelijkheden in handen om het leren van kinderen op een positieve manier te beïnvloeden. Voor Minneapolis heeft hij uitgerekend dat er 16 miljoen dollar in de lagere scholen werd geinvesteerd, maar 45 miljoen in instellingen die op en andere manier bijdragen aan het leren, zoals bibliotheken, musea, tuinen.

Stein gaat uit van een lerende gemeenschap, waar kinderen deel van uitmaken. En voor kinderen is het essentieel dat je daar goed op aangesloten bent. Centraal daarin staan dus de ouders. Ouders die in staat zijn om hun dromen na te jagen, motiveren kinderen om te leren.

Stein heeft rond deze gedachten het programma “Learning Dreams”ontwikkeld. Medewerk(st)ers van Learning Dreams gaan op ouders af van kinderen die het niet goed doen. Met de ouders wordt kontakt gelegd – op die plekken waar de ouders zijn- en wordt geprobeerd het vertrouwen te winnen. Het uitgangspunt van de kontaktlegging is gelijkwaardigheid en vrijwilligheid. Men moet niets. Niemand wordt gedwongen om mee te doen met het programma. Men wil geen “goede ouders”maken.

Als mensen meedoen dan is het uit vrije wil. En veel mensen doen mee…eenvoudigweg, omdat het heel verleidelijk is om je eigen droom of dromen te realiseren en daar wat hulp bij te krijgen.

In de Einsteinschool werd Jerry ontvangen door Ria Koning, de directeur van de school, enkele medewerkers en moeders. Ria vertelde wat de school doet en op welke wijze deze zich verhoudt tot de wijk. De school levert een prachtig voorbeeld van hoe samen met de kinderen en ouders allerlei activiteiten binnen en buiten school zijn en worden ontwikkeld. Met als doel kinderen zo goed mogelijk te equiperen voor later. Er ontwikkelde zich een mooi gesprek tussen Stein en enkele trotse moeders die zelf het bewijs leverden voor de stelling van Stein dat als ouders aan de weg timmeren, kinderen het ook goed doen.

In de Coloured Kitchen waar Christa Compas, directeur van het ABC de gastvrouwe was, ging Stein uitgebreid in op het programma Learning Dreams, de opzet, de uitvoering, de financiering en de resultaten. Wat betreft het laatste wees Stein erop dat je de resultaten van het programma moeilijk op heel korte termijn met een CITO toets kan bepalen. Als ouders aan de slag gaan met hun droom of dromen, dan gaat daar tijd overheen. Daarom werkt het programma ook met perioden van 3 jaar. Wat wel gemeten kan worden is of het persoonlijke netwerk van de ouders zich uitbreidt. Als dat zo is dan heb je een indicatie dat het goed gaat.

Duidelijk te merken was dat de aanwezigen probeerden een match te maken tussen hun eigen praktijk en de inzichten en het werk van Stein. Zo verteldeWim Ponsen, directeur van de basisschool Ru Parre, hoe hij probeert ouders meer te betrekken bij het leren, door in de middagpauze samen te lunchen met de kinderen. En David Kranenburg, directeur van de baisscholen Caleidoscoop in Almere en bestuurslid van de stichting Actief Ouderschap vertelde over zijn inspanningen die gericht zijn op het vergroten van de rol van actieve ouders bij het leren van hun kinderen.

In Zuidoost werd Jerry Stein in “de Drecht” ontvangen door Leila Frindi, voorzitter van Parents United en Jim van der Vennen. Hier ging Jerry Stein in gesprek met zo’n 30 mensen – vooral ouders die benaderd waren door Parents United. De ideeen van Stein sloegen duidelijk aan – hoe kan het ook anders in Amsterdam Zuidoost; Zuidoost heeft een lange geschiedenis van empowerment. Het leidde ondermeer tot de vraag van een van de ouders of Jerry Stein het programma ook kon draaien in Zuidoost. Stein gaf aan bereid te zijn mensen te trainen in het programma. Dat zou dan kunnen gebeuren in Minnesota of in Amsterdam. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het gefinancierd wordt. Na afloop was een van de konklusies dat Parents United en het stadsdeel op korte termijn bij elkaar komen om deze idee te bespreken.

Met dit laatste initiatief kwam een eind aan een dag, waarin duidelijk is geworden dat het appel dat Jerry Stein doet op ouders om hun dromen te realiseren, opdat hun kinderen beter leren weerklank vindt bij zowel ouders al leerkrachten. En zoals al eeuwen bekend:
such is “the stuff that dreams are made on…”.

Dit bericht is geplaatst in 2012 . Bookmark de link .